Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Leiderschap en teamleergedrag in het primair onderwijs

By S.E. Stokmans

Abstract

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) worden schoolleiders en leerkrachten gevraagd zich te blijven ontwikkelen om zo de professionele kwaliteit te verbeteren (OCW, 2011). Deze studie heeft als doel om de relatie tussen transformationeel leiderschap en teamleergedrag in het primair onderwijs (PO) te onderzoeken en of werktevredenheid remediëert op deze relatie. De vraag die centraal staat, is: Kan de relatie tussen transformationeel leiderschap en teamleergedrag binnen het PO worden verklaard door werktevredenheid? Deze studie betreft een mixed method onderzoek. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. Het kwantitatieve gedeelte bestaat uit een voorgestructureerde schriftelijke vragenlijst over transformationeel leiderschap, teamleergedrag en werktevredenheid (n = 49). Het kwalitatieve gedeelte bestaat uit interviews, betreffende een toelichting op de ingevulde vragenlijst. Het kwalitatieve gedeelte is gebruikt om de kwantitatieve data te verklaren (Boeije, 2010). Onderliggende studie heeft een positieve relatie gevonden tussen transformationeel leiderschap en teamleergedrag (r = .36, p < .05, tweezijdig). Er is ook een positief sterke relatie (Field, 2011) gevonden tussen transformationeel leiderschap en werktevredenheid (r = .67, p < .01, tweezijdig). Deze studie heeft geen significant resultaat gevonden op de mediërende variabele werktevredenheid. Het verschil in voorspellende waarde door transformationeel leiderschap voor respectievelijk werktevredenheid en teamleergedrag is niet significant. Dit komt overeen met de uitkomsten van de interviews, waarin is aangeven dat werktevredenheid meer wordt bepaald met het feit dat leerkrachten met kinderen werken en de taken die ze hebben en dat de samenwerking met de schoolleider geen sterke invloed heeft op de werkzaamheden in de klas of in het team

Topics: Leiderschap; teamleergedrag; werktevredenheid; transformationeel leiderschap; primair onderwijs
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/335254
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.