Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Aerodynamics of race car underbodies

By Tomáš Martinek

Abstract

Cílem této práce je objasnit podstatu přítlačné síly vznikající přísavným efektem. Náplní je teoretické popsání základního jevu, vysvětlení vzniku přísavného efektu na okruzích a následné uvedení příkladů vozů, využívající tento jev.The aim of this bachelor thesis is clarifying principle of downforce, which is originating by ground effect. The thesis consists of theoretic description of this phenomen, explanations of ground effect on the racing circuit and presentation of several examples working with this effect

Topics: aerodynamika vozidel, přísavný efekt, vztlak, přítlak, odpor, automotive aerodynamics, ground effect, lift, downforce, drag
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/60260

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.