Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tool for analysis of subject's movements in functional magnetic resonance measurements.

By Radim Šejnoha

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá analýzou pohybu subjektů při měření funkční magnetickou rezonancí (fMRI). Je zaměřena na metody detekce a odstranění pohybových artefaktů ve fMRI snímcích. Práce se věnuje metrikám, sloužícím k vyhodnocení míry pohybu měřených osob. Metriky jsou společně s korekcí pohybu implementovány ve dvou navržených programech v prostředí MATLAB. V práci je provedeno srovnání míry pohybu skupiny zdravých subjektů a skupiny pacientů trpících Parkinsonovou chorobou. Na závěr jsou navrženy limitní hodnoty jednotlivých metrik. Z těch je vyvozeno vhodné kritérium pro odstranění subjektu ze studie, z důvodu excesivního pohybu v datech.This diploma thesis deals with an analysis of subject’s movement during measurements with funcional magnetic resonance imaging (fMRI). It focuses on methods of a movement artifacts detection and their removal in fMRI images. Thesis deals with metrics which are used for the movement rate of measured subjects evaluation. Metrics and a correction of movement are implemented into the programme in MATLAB. Comparison of subjects suffering from Parkinson’s disease with a group of healthy control was carried out. Tresholds of individual metrics were suggested and a criterion for the removal of subjects with high movement rate was determined.

Topics: Funkční magnetická rezonance, fMRI, BOLD signál, pohybové artefakty, pohybové regresory, metriky pohybu, SPM, MATLAB, Parkinsonova choroba, Functional magnetic resonance, fMRI, BOLD signal, movement artifacts, movement regressors, movement metrics, SPM, MATLAB, Parkinson’s disease
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59941

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.