Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Step-up switched power source

By Jan Žamberský

Abstract

Práce se zabývá popisem jednotlivých typů zdrojů s důrazem na izolované topologie. Poté je rozebírána nejvhodnější volba pro zdroj na anodické bondování, kde jsou kladeny požadavky na vysoké výstupní napětí s malým proudem. Další část rozebírá problematická místa návrhu a na co je třeba dávat pozor. Poté je proveden vlastní návrh zdroje s popisem optimalizačních kroků. Tento zdroj je odsimulován. Dva rozdílné přístupy k realizaci takového zdroje jsou poté porovnány a nejlepší je vybrán. Je ukázána možnost, jak realizovat bipolární výstup. V poslední části je tento zroj sestaven a proměřeny jeho parametry.This work focuses on describing different voltage regulators with a specific focus on the isolated topologies. Then there is a discussion about the best choice for anodic bonding, which means high voltage, low current requirements. Next part explores difficulties faced when designing such a converter and what and how needs to be taken care of. Afterwards, there is the own design of the regulator with described steps of optimization, followed by the simulation results. Two different approaches are compared and the best solution is then selected. Way of making the output bipolar is shown. Final parts focuses on the hardware implementation of such a design and measurement of its performance.

Topics: Anodické bondování, spínaný zdroj, blokující měnič, snubber, Anodic bonding. switch mode power supply, flyback regulator, snubber
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59749

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.