Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Business Plan for the Coffee House "ČiČi Cafe“

By Johana Lišková

Abstract

Diplomová práce se věnuje vypracování podnikatelského záměru na založení nové kavárny v centru Brna, která by navázala na původně asijský trend kočičích kaváren. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce seznamuje s teoretickými východisky z oblasti podnikání. V další části práce je provedena analýza dané problematiky a následně, na základě získaných poznatků z předchozích částí, jsou ve třetí, návrhové, části definována jednotlivá opaření a kroky pro vytvoření komplexního a reálného podnikatelského plánu na založení takovéto kavárny.Diploma thesis is focused on creating business plan to open a new coffee house in city center of Brno, which originally followed the Asian trend of cat cafés. Thesis is divided into three parts. The first part introduces us with theoretical bases of business. In the second part there is analysis of the issue and in the third part based on the analysis there are defined measures and steps to create complex and realistic business plan for the establishments of such café.

Topics: podnikání, podnikatelský plán, SWOT analýza, kavárna, Brno, Business, business plan, SWOT analysis, coffee house, Brno
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59507

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.