Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Assessing the Financial Situation of a Company Using Time Series Analysis

By David Chroboczek

Abstract

Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybraného e-shopu spotřební elektroniky s názvem czc.cz. Pro toto zhodnocení se použije analýza časových řad, díky které bude možno predikovat budoucí vývoj vybraných ukazatelů. Na základě vývoje ukazatelů bude tento e-shop srovnán s konkurencí. Pomoci této analýzy budou navrženy možnosti ke zlepšení finanční situace e-shopu.This master thesis evaluates the financial situation of the selected e-shop of consumer electronics called czc.cz. For this evaluation, it will be used time series analysis, through which it will be possible to predict the future development of selected indicators. Based on the development of these indicators, e-shop will be compared with the competitors. Through this analysis there will be proposed options to improve the financial situation of the e-shop.

Topics: Časové řady, finanční ukazatele, regresní analýza, trend., Time series, financial indicators, regression analysis, trend.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59393

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.