Location of Repository

Risk Management Methods for Trading on Stock Market

By Pavlína Bártíková

Abstract

Tato práce se zabývá obchodováním na akciových trzích. Zaměřuje se na technickou analýzu a algoritmy, které z ní vycházejí. Součástí práce je také návrh, implementace, optimalizace a testování obchodního systému, který je založen na kombinaci exponenciálních a jednoduchých klouzavých průměrů. V práci jsou uvedeny dosažené výsledky.This thesis deals with trading on stock market. It focuses on technical analysis and algorithms based on that. The thesis also includes design, implementation, optimization and testing a trading system which is based on a combination of exponential and simple moving averages. The thesis presents the achieved results.

Topics: finanční trhy, akcie, technická analýza, klouzavé průměry, automatický obchodní systém, optimalizace, MetaTrader 4, řízení rizik, řízení peněz, financial markets, stocks, technical analysis, moving averages, automated trading system, optimization, MetaTrader 4, money management, risk management
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59176

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.