Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Risk Management of a Project in a Particular Company

By Eva Burianová

Abstract

Diplomová práce se zabývá procesem projektového řízení, který bude řešit řízení rizik projektu ve vybrané společnosti. Pro dosažení hlavního cíle jsou využity metody projektového managementu. Podstatnou částí diplomové práce je analýza současného stavu společnosti XY, s. r. o., na kterou navazují další metody. Smyslem není jen odhalení rizik v projektu, ale také návrh jejich řešení, tak aby došlo ke snížení jejich dopadu či úplné eliminaci. V práci je aplikovaná metoda RIPRAN.The dissertation deals and projects process which is going to solve control of risks of the project in selected company. To achieve the main target are used the methods of project management. The main part of this dissertation is analysis of contemporary situation XY, s.r.o. and with that follows another methods. The main meaning is not only to find risks in project but the plan for these solution is to make effect lower or elimination. In this dissertation is difficult the methody RIPRAN.

Topics: Riziko, projektový management, řízení rizik, projekt, metoda RIPRAN, Risk, project management, control of risks, project, the method of RIPRAN
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59135

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.