Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Grate Boiler for Biomass Combustion

By Marián Kopeček

Abstract

Práce obsahuje návrh parního kotle na spalování dřevní štěpky o parametrech páry 88 t/h, 9,6 MPa, 520 °C. Pro dané parametry je zpracován tepelný výpočet a rozměrový návrh kotle.The thesis includes design of steam boiler burning woodchips with parameters of steam 88 t/h, 9,6 MPa, 520 °C. For these parameters is processed a heat calculation and dimensional design of boiler.

Topics: Parní kotel, biomasa, dřevní štěpka, výparník, přehřívák, ekonomizér, účinnost, Steam boiler, biomass, woodchips, evaporator, super heater, economizer, efficiency
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59099

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.