Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Company Performance Measurement

By Marcela Skálová

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti Měšťanského pivovaru v Poličce, a. s. V první části této práce jsou zpracována její teoretická východiska a následně, v její druhé části, je provedeno hodnocení podniku pomocí benchmarkingu. Společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. je pomocí finančních analýz - metodou vertikální a horizontální analýzy a analýzy poměrových ukazatelů porovnána se čtyřmi konkurenčními podniky. Na závěr jsou navrženy možnosti zlepšení současné výkonnosti podniku.This Master's thesis deals with the evaluation of the performance of the company Měšťanský pivovar Polička, a. s. In the first part of this thesis are executed its theoretical resources and subsequently, in the second part, is accomplished an evaluation of the company by using of benchmarking techniques. The company Měšťanský pivovar Polička, a. s. is compared with four competing companies by using of financial analysis methods - method of vertical and horizontal analyses and method of financial ratios. In the concluding part are proposed strategical modifications in the company for its better performance.

Topics: Výkonnost, benchmarking, finanční analýza, pivovar., Performance, benchmarking, financial analysis, brewery.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59091

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.