Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Company Performance Measurement

By Petr Hél

Abstract

Diplomová práce je svojí podstatou zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku. Analyzovaný podnik, společnost SITA CZ, a.s. je předním poskytovatelem služeb v oblasti s nakládání s obyčejnými, ale i nebezpečnými odpady. Tato společnost je v diplomové práci analyzována ze dvou aspektů, a to postavení a výkonnost v rámci specifického oborového sektoru dle NACE rev.2 – 382 a srovnání výkonnosti s konkurenčními podniky s cílem identifikovat slabá místa a navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení výkonnosti a postavení společnosti na trhu.The diploma thesis is by its nature focused on evaluation of company performance. Analyzed company SITA CZ, a.s. is one of the market leaders providing services regarding of treatment with non-hazardous and hazardous waste. This company is analyzed in two aspects within diploma thesis. Evaluation focuses on market position and performance within specific economic activities according to NACE rev.2 – 382, at first. Second evaluation is focused on competitive benchmarking that should pin-point particular weaknesses. The main goal of the diploma thesis is to propose solutions to improve company performance and market position.

Topics: Hodnocení výkonnosti podniku, finanční analýza, strategická analýza, tržní podíl, benchmarking, likvidita, aktivita, rentabilita., Company performance measurement, financial analysis, strategic analysis, market share, benchmarking, liquidity, activity, profitability.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59087

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.