Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Proposal for a new system of continuous quality measurement pairs

By Anežka Foltová

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového kontinuálního systému měření jakosti sterilizační páry. Na začátku se seznámíme s procesem sterilizace, jejími metodami a postupy. Poté s pojmem sytá pára, jejími parametry pro sterilizaci a senzory, kterými se parametry měří. Poté je zde popsán postup současného měření kvality sterilizační páry a následné návrh nového měření kvality páry. Po návrhu proběhlo měření dat, jejich analýza a vyhodnocení.This paper deals with proposal of new continual system for quality measurement of sterilization steam. At the begining the process of sterilization is introduced. Then the concept of saturated streams, parameters for sterilization and sensors for measurement are described. Then the current process of measurement of steam quality is described and in the last part the proposal of the new system is introduced. After the draft was the measurement data, analysis and evalution.

Topics: Sterilizace, sytá pára, parametry sterilizační páry, měření kvality páry, Sterilization, saturated steam, parameters af steam steriilization, steam quality measurement
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/58956

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.