Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Piimahammaste lõikumine enneaegsetel lastel ning selle seos erinevate neonataalsete teguritega

By Anne Ormisson, Helen Pruuli, Kadi Veri and Triin Jagomägi

Abstract

Enneaegne sünd ning piima- ja jäävhammaste lõikumine ning tervis on omavahel tihedalt seotud. Mida enneaegsem on laps ning tõsisemad enneaegsuse tüsistused, seda hilisem on piima hammaste lõikumine. Uuritud 72-l alla 2500-grammise sünnikaaluga enneaegsel lapsel hilines piimahammaste lõikumine ning 1-aastaselt oli vähem hambaid suus kui ajalistel lastel. Märkimisväärne mahajäämus esines lastel, kelle sünnikaal oli alla 1500 g. Enneaegse korrigeeritud vanust arvestades olulist vahet hammaste lõikumises ja arvus ei olnud. Hammaste lõikumist mõjutab enam neonataalses eas rakendatud orotrahheaalse intubatsiooni kestus. Eesti Arst 2007; 86 (5): 316–32

Publisher: OÜ Celsius Healthcare
Year: 2007
OAI identifier: oai:ojs.utlib.ee:article/10161

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.