Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Vanuse mõju ägeda müokardiinfarkti haigete ravikäsitlusele ja -tulemusele

By Aleksei Baburin, Jaan Eha, Rein Teesalu and Tiia Ainla

Abstract

Ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) patsientide hulgas kasvab eakate patsientide osakaal. Nende suremus on suur, vaatamata sellele et viimaste aastakümnete jooksul on ÄMI-haigete letaalsus oluliselt vähenenud. Selle üheks põhjuseks peetakse seda, et eakatel patsientidel rakendatakse vähem tõenduspõhist ravi. Uuringus hinnati ÄMI riskitegureid, ÄMI-haigete ravi ja haiglasisest letaalsust vanuserühmades. Uuring näitas selgelt vanuse mõju, kusjuures suurim erinevus ravimite kasutamises ja haiglasiseses letaalsuses esines ≥85 a patsientide hulgas. Eesti Arst 2005; 84 (1): 13-1

Publisher: OÜ Celsius Healthcare
Year: 2005
OAI identifier: oai:ojs.utlib.ee:article/9907

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.