Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Новий підхід до розуміння природи інфляції в молодій ринковій економіці

By Володимир Ігорович Жданов, Volodimir Zdanov and Владимир Игоревич Жданов

Abstract

Проаналізовано особливості інфляційних процесів у розвинених країнах та молодих ринкових економіках. Встановлено наявність особливого виду інфляції в економіці України на сучасному етапі розвитку — структурної інфляції. Аргументовано недоцільність застосування механізму інфляційного таргетування на період переважання структурних причин інфляції в Україні

Topics: Інфляційне таргетування, структурна інфляція, відносні ціни, цінова лібералізація, 338.27: 336.7
Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Year: 2008
OAI identifier: oai:ir.kneu.edu.ua:8080:2010/18711

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.