Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Методи та інструментальні засоби для побудови мультиагентних систем в економічній сфері

By Володимир Михайлович Гужва and Владимир Михайлович Гужва

Abstract

В умовах ринкової економіки однією із найнагальніших задач є задача розробки нових підходів до побудови систем управління економічними об’єктами в цілому (і інформаційних систем управління зокрема). Одним із найефективніших підходів у цьому контексті слід вважати агентно-орієнтований підхід — мова йде про агентно-орієнтоване моделювання (АОМ). По суті пропонується моделювати та досліджувати діяльність будь-якого економічного об’єкта (наприклад, промислового підприємства) як агентно-орієнтованої системи (АОС). Практична реалізація АОМ потребує наявності відповідних методів та інструментальних засобів. Огляду й аналізу таких методів і засобів присвячена ця стаття

Topics: Система управління, метод, інструментальний засіб, агентно-орієнтоване моделювання, агентно-орієнтована система, мульти-агентна система, 004.03:330.46
Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Year: 2009
OAI identifier: oai:ir.kneu.edu.ua:8080:2010/18598

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.