Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Strategiplanlægning for Gunnar Madsen Vinhandels brug af Facebook

By Andreas Hyun Kirkegaard, Søs Lytjohan, Katrine Marie Andersen and Daniel Udsen

Abstract

I dette projekt søger vi, at udvikle en facebook strategi til Gunnar Madsen Vinhandel og undersøge de præmisser, der sætter rammen for, hvordan virksomheden skal interagere med brugerne på deres facebookside. Vi har adopteret en forståelse af den digitale verden og de præmisser, der er i spil i dag igennem Lars Sandstrøms relationsstrategiske teorier samt Natasha Saxbergs anskuelser på, hvordan menneskets basale behov påvirker dets adfærd på de digitale medier. Igennem analysen er vi i stand til at danne os et tilnærmelsesvist billede af de krav og behov, brugerne har til en facebookside baseret på de empiriske data, vi har indsamlet gennem spørgeskemaer og interviews med målgruppen og ejeren af Gunnar Madsen. Vi operationaliserer den empiriske data ud fra Charlene Li og Josh Bernoffs POST-metode, der giver et bud på, hvordan en facebookstrategi kan udformes med fokus på virksomhedernes udnyttelse af den store kommunikationstrafik, der i disse år flyder på de sociale medier. Det handler her for virksomhederne om, at forstærke kunderelationerne med henblik på få dem til at agitere for virksomheden gennem word-of-mouth. Konkluderende fandt vi frem til et sæt præmisser og tiltag som Gunnar Madsen Vinhandel skal implementere i deres fremtidige strategiplanlægning. Disse vil i samvirke med hinanden skabe rammerne for, hvordan Gunnar Madsen fremover skal søge at skabe og vedligeholde tætte relationer til kunderne og skabe grobund for word-of-mouth

Topics: Facebook, word-of-mouth
Year: 2014
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/15522
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://rudar.ruc.dk/handle/180... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.