Caracterización de la Respuesta Sísmica de los Suelos. Aplicación a la ciudad de Barcelona

Abstract

Els fenòmens d'amplificació dels moviments sísmics forts a determinades freqüències (períodes llargs) és ben conegut i és la causa d'un augment dels danys observats en els edificis situats en sòls tous o poc consolidats. En aquest treball es revisen els aspectes conceptuals, metodològics i d'aplicació relacionats amb la resposta dinàmica dels sòls, amb particular èmfasi en la resposta s´simica. S'analitza un mètode numèric i un mètode empíric per a estimar les amplificacions i freqüències predominants dels sòls. Es realitza també un test d'aplicació a zones característiques de sòls de la ciutat de Barcelona per exemplificar tota la matèria revisad

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 16/06/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.