Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Karakterschetsen : Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte : deel 1 - Kennisagenda

By J Janssen, E. Luiten, H. Renes, J. Rouwendal, O. Faber, C.-J. Pen, E. Stegmeijer and P.P. Witsen

Abstract

In de hedendaagse erfgoedzorg zijn economisch belang, culturele waarde en sociale vitaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Cultuurhistorische belangen spelen een veel grotere rol in ruimtelijke ontwikkeling en planvorming dan voorheen. In deze context groeit de vraag naar kennisontwikkeling. Om in deze behoefte te voorzien is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nationale onderzoeksagenda samengesteld. Deze agenda daagt uit, mobiliseert en geeft richting aan het nationaal erfgoedonderzoek. Op basis van deze onderzoeksagenda wordt een onderzoeksprogramma samengesteld. Drie erfgoedbenaderingen In de onderzoeksagenda worden drie erfgoedbenaderingen benoemd die na elkaar tot ontwikkeling zijn gekomen en nu naast elkaar bestaan: ‘sector’, ‘factor’ en ‘vector’. Ook wordt de huidige stand van kennis geïnventariseerd. Deze inventarisatie laat zich vertalen tot onderzoeksthema’s van de toekomst. Deze onderzoeksthema’s vormen de kern van de agenda. Vervolgens zijn zes programmalijnen benoemd. Aan de hand van deze programmalijnen kan het onderzoek over erfgoed en ruimte in de periode 2013-2020 worden georganiseerd

Publisher: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/310190
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.