Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Chronologie & Tekstbegrip Een onderzoek naar het effect van chronologie op tekstbegrip bij basisschoolleerlingen uit groep 7 & 8.

By R. Scheenstra

Abstract

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre chronologisch opgestelde studieteksten tekstbegrip bevorderen bij leerlingen op de basisschool. Aangezien leerlingen op de basisschool vaak moeite hebben met begrijpend lezen, is het belangrijk om te onderzoeken hoe studieteksten zo duidelijk mogelijk kunnen worden opgesteld. In een experiment lazen 85 basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht twee aardrijkskundeteksten met verschillende onderwerpen waarin de chronologie was gemanipuleerd. Daarop volgde een begripsvraag, waarbij de leerling stellingen uit de tekst in de juiste volgorde moest zetten. Daarna werd de waardering van de teksten gemeten door middel van zes stellingen. Om na te gaan welk effect leesniveau had op het tekstbegrip zijn van alle respondenten de AVI-scores verkregen. Uit het experiment bleek dat bij twee teksten, één tekst uit groep zeven en één uit groep acht, de chronologische versie significant beter werd begrepen dan de niet-chronologische versie. Verder bleek dat sterke lezers de begripstoets beter maakten dan zwakke lezers. De tekstversie bleek geen effect te hebben op de waardering. Er bleek bovendien ook geen verschil te zijn op het begrip van de teksten in de verschillende versies tussen groep zeven en groep acht

Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/304363
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.