Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De ontwikkeling van jaloezie bij eerstgeboren peuters: Een longitudinaal onderzoek naar de verschillen in de mate van jaloezie naar ouders vóór en na de geboorte van het tweede kind.

By E.M. Sitompul

Abstract

Het doel van het huidig onderzoek is om meer inzicht te verwerven over de ontwikkeling van jaloezie onder eerstgeboren peuters vóór en na de geboorte van een sibling. In totaal hebben 68 gezinnen geparticipeerd aan het onderzoek die een tweede kind verwachten. Om jaloezie bij peuters te onderzoeken, zijn peuters van 24 tot 40 maanden geobserveerd tijdens gestructureerde speelsessies met hun ouders. Tijdens het eerste bezoek is jaloezie uitgelokt aan de hand van een babypop en tijdens het tweede bezoek met de sibling zelf. Uit de resultaten is gebleken dat peuters meer jaloezie uiten vóór de geboorte van de sibling vergeleken met na de geboorte van de sibling. In situaties met de babypop blijken peuters meer jaloeziegedrag te vertonen in de vorm van aanreiken en kijken naar beide ouders. Afleiden blijken peuters vaker toe te passen binnen situaties met de sibling. De mate van jaloezie naar de pop had geen voorspellende waarde voor de mate van jaloezie naar de sibling. Tevens was er geen verschil in de mate van jaloezie naar vaders en moeders. Verder was het niveau van jaloezie bij het tweede bezoek hoger binnen triadische interacties dan binnen de quadratische interactie. Het niveau van jaloezie bleek daarnaast het hoogst te zijn in de triadische interactie met vader bij het tweede bezoek. De mate van jaloezie naar de sibling bleek tegen de verwachtingen in lager te zijn

Topics: Jaloezie, quadratisch, triadisch, peuters, pop, sibling
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/296081
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.