Location of Repository

Christelijke leraren over onderwijsprofessionalisering

By J.W. de Kloe

Abstract

Er is voor hogeschool Driestar onderzoek gedaan naar de opvattingen, participatie en behoeften van christelijke leraren ten aanzien van professionaliseringactiviteiten die het christelijk karakter van hun werk versterken. Tevens is onderzocht wat de invloed is van een tweetal persoonlijke kenmerken op participatie in en opvattingen over professionaliseringsactiviteiten. Deze persoonlijke kenmerken zijn internalisering van de schooldoelen en self-efficacy. Uit de resultaten blijkt dat de leraren gemiddeld alle activiteiten belangrijk vinden, maar dat informele professionaliseringactiviteiten belangrijker gevonden worden dan formele activiteiten. Gemiddeld participeren leraren ' soms' in deze activiteiten, waarbij zij significant minder vaak participeren in activiteiten die gericht zijn op het verzamelen van kennis. Het blijkt dat de behoeften van leraren aan professionaliseringsactiviteiten die het christelijk karakter van hun werk versterken verschillen. Opvallend is dat bij de grootste behoeften samenwerking vereist wordt en dat het lezen van literatuur tot de kleinere behoeften behoort. Tenslotte blijkt dat denominatie (protestants christelijk of reformatorisch) en internalisering twee factoren zijn die significant van invloed zijn op opvattingen over en participatie in professionaliseringsactiviteiten. De mate van self-efficacy van leraren heeft binnen het bestek van dit onderzoek geen invloed

Topics: christelijk leraarschap; personal professional theory; opvattingen; professionaliseringsactiviteiten; internalisering; self-efficacy
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/288189
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.