Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Inzet van software bij het vak Frans en wiskunde in het voortgezet onderwijs

By M. Bril and L. Sangsefidi

Abstract

De inzet van software wordt in het onderwijs steeds meer gepromoot: het sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen en het vergroot het leerrendement. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar het effect van software in het onderwijs. Zeker op taalkundig gebied laat onderzoek zien dat bijvoorbeeld grammatica- en spellingscheckers een positieve invloed hebben op het leren van grammaticale structuren. Ook voor wiskunde is aangetoond dat software een positief effect heeft op de leerprestaties van leerlingen. Aangezien de verwerving van bijvoeglijke aanpassingen een van de moeilijkste aspecten van talen is, onderzoeken we in dit onderzoek wat het effect van een grammatica-en spellingchecker (BonPatron) is op de verwerving van bijvoeglijke aanpassingen in het Frans. Voor wiskunde geldt dat tekstbegrip zeer belangrijk is bij het leren van aspecten van het kansrekenen, zoals permutatie en combinatie. Daar tekstbegrip door leerlingen moeilijk wordt gevonden, onderzoeken we ook in dit onderzoek of de inzet van vaardigheidsgerichte software (Wisplan) een positief effect op de tekstbegrip (en daaropvolgend de begripsvorming rondom de termen permutatie en combinatie) van leerlingen heeft. In respectievelijk 6vwo en 4vwo is een interventieonderzoek uitgevoerd. Helaas zijn de resultaten voor Frans en wiskunde niet overtuigend genoeg om te kunnen concluderen of de software een positief effect heeft op de verwerving van bijvoeglijke structuren. Verder onderzoek (o.a. een langere interventieperiode) is nodig om een beter onderzoeksresultaat te verkrijgen

Topics: IVLOS, Vaardigheidsgerichte software, grammatica- en spellingchecker, voortgezet onderwijs, Franse morfosyntaxis, kansrekenen wiskunde, didactiek
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/274959
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.