Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Sekseverschillen op number sense,bekeken vanuit het triple code model

By L. Haan, T.A.A. van der Horst and A. de Roos

Abstract

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het verschil in ontwikkeling van number sense tussen jongens en meisjes uit groep twee. Deze studie is uitgevoerd vanwege het feit dat er in de recente literatuur geen eenduidige antwoorden zijn op de vraag of er sekseverschillen zijn op number sense. Doelstelling: Deze studie is uitgevoerd aan de hand van de drie codes van het triple code model van Dehaene en Cohen (1995), namelijk de analoge code, de verbale code en de visuele code. Methode: Er zijn 444 participanten (199 meisjes, 245 jongens, Mleeftijd meisjes =5,58 jaar, Mleeftijd jongens = 5,60 jaar) voor deze studie onderzocht. Gebruikte instrumenten meten de vaardigheden symbolisch, non-symbolisch, vergelijken van hoeveelheden en het tellen en optellen. Resultaten: Voor de analoge code is er geen significant verschil gevonden, op de taken non-symbolische getallenlijn en non-symbolische vergelijking. Voor de verbale code is er tevens geen significant verschil gevonden, deze is getest aan de hand van subtesten van de UGT-R. Voor de visuele code is er een significant verschil gevonden, op de taken symbolische getallenlijn en symbolische vergelijking. Conclusie: Aan de hand van de gevonden resultaten kan geen eenduidige conclusie worden gesteld wat betreft sekseverschillen op number sense. Jongens en meisjes verschillen alleen significant op de visuele code

Topics: Sociale Wetenschappen, Getalbegrip, triple code model, sekseverschillen, vergelijken, getallenlijnen, UGT-R, kleuters
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/256660
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.