Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Firm strategy and firm performance of Dutch potplant and cutflower growers; about the influence of macro-economic factors, location factors and industrial power.

By R. Oorschot

Abstract

In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van externe factoren en sectorale krachten op bedrijfsstrategie en bedrijfsprestatie van 63 Nederlandse potplanten- en snijbloemenkwekers. De externe factoren zijn onderverdeeld in ‘locatiefactoren’ en ‘macro-economische factoren’. Sectorale krachten zijn gebaseerd op het vijf-krachtenmodel van Porter. Ook wordt er gekeken welke invloed bedrijfsstrategie heeft op de bedrijfsprestatie. Bedrijven kunnen een kostenleiderschapsstrategie, differentiatiestrategie, combinatiestrategie of geen enkele strategie (stuck-in-the-middle) nastreven. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er een nauwe samenhang bestaat tussen het worden beïnvloed door externe factoren en het implementeren van een strategie. Uit de resultaten blijkt verder dat de mate van concurrentie rondom het product negatief van invloed is op de bedrijfsprestaties. De onderzoeksresultaten suggereren dat het nastreven van een strategie ten opzichte van het niet kiezen van een strategie, positief van invloed is de bedrijfsprestaties. De scriptie eindigt met enkele aanbevelingen aan bedrijven en de overheid

Topics: Geowetenschappen, macro-economic factor, location factor, industrial power, environmental factor, firm performance, firm strategy, potplants, cutflowers, grower,
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/254281
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.