Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Cultuurparticipatie en positieve vrijheid ten tijde van culturele bezuinigingen

By S.P. Cornel

Abstract

Nederland heeft een staatsschuld van ongeveer 400 miljard euro en de huidige regering wil jaarlijks 15 miljard euro bezuinigen. Voor kunst en cultuur houdt dit een jaarlijkse bezuiniging van 200 miljoen euro in. Dit lijkt vrij weinig ten opzichte van al die miljarden die in totaal worden bezuinigd, maar voor de sector zelf is deze 200 miljoen veel. Vanaf 2013 krijgt cultuur jaarlijks nog 700 miljoen in plaats van 900 miljoen, dit is een daling van 22,3%. In Nederland bestaat er, vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een ‘cultuurbeleid’, dat uitgaat van de noodzaak van cultuur. Het doel van dit beleid is een omslag maken naar een ‘onafhankelijke’, ‘ondernemende’ en ‘innovatieve’ cultuursector. Hans Blokland, sociaal- en politiek filosoof, heeft een normatief concept van cultuur ontwikkeld voor een parlementaire democratie zoals Nederland. Blokland beschrijft een ideaalbeleid dat ik gebruik om het huidige cultuurbeleid te positioneren. De begrippen ‘cultuurparticipatie’ en ‘positieve vrijheid’ en spelen een grote rol in Blokland zijn betoog. Positieve vrijheid is het vermogen om zelf richting te geven aan het leven, cultuurparticipatie is hier een voorwaarde voor. Uitgaande van de ‘cultuurparticipatie’ en positieve vrijheid’ van Blokland, ga ik een kritische blik werpen op het cultuurbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ondersteunt dit beleid cultuurparticipatie en de ontplooiing van positieve vrijheid voldoende

Topics: Cultuurparticipatie, positieve vrijheid, Hans Blokland
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/253610
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.