Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ondersteuningsbehoefte van normaalbegaafde mensen met autisme in beeld: invloed van- en samenhang met verschillende factoren

By R.H. Stol

Abstract

Achtergrond: Normaalbegaafd, maar tegelijkertijd niet zo ‘normaal’. De laatste jaren richten zorgverleners (professionele instellingen) zich steeds meer op het bieden van ondersteuning voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). De behoefte aan ondersteuning van deze personen is hierbij echter nog niet voldoende in beeld. Doel: Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de ondersteuningsbehoefte van normaalbegaafde personen met ASS, woonachtig binnen een professionele instelling. Methode: Een groep van 33 personen met een normale begaafdheid en ASS tussen de 20 en 50 jaar participeerden in dit onderzoek. Ondersteuningsbehoefte werd onderzocht met de Support Intensity Scale (SIS) en adaptieve vaardigheden met de SRZ-P. De ondersteuningsbehoefte is vergeleken met een normgroep van licht verstandelijk beperkte personen, wonend in een instelling. Daarnaast werd onderzocht welke factoren van invloed zijn op de ondersteuningsbehoefte, in welke mate het adaptief gedrag en de ondersteuningsbehoefte samenhangen en wat de verschillen zijn in ondersteuningsbehoefte zoals gerapporteerd door begeleiders of door de participant zelf. Resultaten: Er werd een significant verschil gevonden tussen normaalbegaafde personen met ASS en de LVB-normgroep op de ondersteuningsbehoefte bij activiteiten in huis. Mensen met ASS scoorden hier significant lager dan de LVB-normgroep. Tevens bleken woonvoorziening, mate van adaptief gedrag en type zorg significant van invloed te zijn op ondersteuningsbehoefte. Daarnaast werd er een negatieve samenhang gevonden tussen ondersteuningsbehoefte en adaptief gedrag en tot slot werden er significante verschillen gevonden op ondersteuningsbehoefte tussen de rapportages van begeleid(st)ers en de participant zelf. Conclusie: Personen met een normale begaafdheid en ASS hebben minder ondersteuningsbehoefte nodig bij activiteiten in huis dan de normgroep LVB. De woonvoorziening, mate van adaptief gedrag en het type zorg zijn hierbij van invloed op de ondersteuningsbehoefte van personen met ASS, waarbij een hoger niveau in adaptieve vaardigheden samenhangt met minder ondersteuningsbehoefte. In vergelijking met begeleiding schatten personen met ASS zelf in dat zij minder ondersteuningsbehoefte nodig hebben

Topics: Sociale Wetenschappen, ondersteuningsbehoefte, normaalbegaafdheid, autisme, adaptief gedrag, type zorg
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/250530
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.