Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

"Check, Check, Dubbelcheck" - De bepalende factoren van het compliance gehalte met betrekking tot de WHO checklist in het UMC Utrecht

By D.E.T. Hack

Abstract

De laatste paar jaren is de druk op verbetering van kwaliteits- en veiligheidseisen verhoogd binnen het domein van de zorg. De druk vanuit de maatschappij en de media zorgt ervoor dat de overheid steeds meer is genoodzaakt om strengere maatregelen op te leggen en meer controles uit te voeren. Een uiting hiervan is het verplichten van Nederlandse ziekenhuizen om op een meer gestandaardiseerde, gestructureerde en gecontroleerde manier te werken op de operatieafdeling. Het antwoord van de medische wereld op deze gestelde verplichting is het invoeren van een operatieve checklist, die moet zorgen voor betere overdrachten, structurele registratie en stopmomenten om zo het aantal risico’s op het gebied van operatieve patiëntveiligheid te verminderen. Uit verschillende onderzoeken is echter gebleken dat het naleefgehalte (ofwel compliance gehalte) van deze operatieve checklist vaak fluctueert binnen ziekenhuizen en deze nog niet structureel nageleefd wordt. De vraag die dan ook centraal staat in dit onderzoek is: “Welke factoren bepalen het ‘compliance’ gehalte van de actoren van het operatieteam bij het gebruik van de WHO checklist in het UMC Utrecht? Door middel van literatuur over implementatiecriteria bij vernieuwingen, gedragstheorieën en een vergelijking met Amerikaanse literatuur op dit gebied, wordt in deze scriptie op systematische wijze een model opgebouwd. Dit model bestaat uit vier indicatoren, waarin de empirisch gevonden belemmerende en bevorderende factoren uit dit onderzoek geplaatst worden. Tezamen maken deze factoren het compliance gehalte met betrekking tot de WHO checklist inzichtelijk (op basis van de Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT model), Venkatesh e.a., 2003). Het empirische materiaal in dit onderzoek is vergaard door middel van een documentstudie, observatie onderzoek, interviews en een enquête. Vanwege het feit dat deze scriptie veel vertrouwelijke informatie bevat, is ervoor gekozen deze niet online op Igitur te publiceren. Voor meer informatie over deze scriptie en dit onderwerp kunt u e-mailen naar d.e.t.hack@students.uu.n

Topics: compliance gehalte, (operatieve) patiëntveiligheid, (WHO) checklist, ziekenhuis
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/214453
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.