Location of Repository

Arbeidsethos en Sociale Relaties

By S. Timmer

Abstract

Een kwantitatief onderzoek naar overeenkomsten van de ideeën over betaald werk (arbeidsethos) met familierelaties en het vrienden- en kennissennetwerk. In een vragenlijst is langdurig bijstandsafhankelijken gevraagd naar hun ideeën over betaald werk, en is eveneens gevraagd welke ideeën over betaald werk hun sociale omgeving heeft. In analyse is naar voren gekomen dat het arbeidsethos van de sociale relaties een belangrijke indicator is voor het arbeidsethos van langdurig bijstandsafhankelijken. Het arbeidsethos van familierelaties is daarbij een sterkere voorspeller dan het arbeidsethos van het vrienden- en kennissennetwerk. In dit onderzoek bleken allochtonen bovendien een significant sterker arbeidsethos te hebben dan autochtonen. Het totale model met achtergrondvariabelen, het arbeidsethos van familierelaties en het arbeidsethos van het vrienden- en kennissennetwerk had een zeer sterke verklaarde variantie van 51,4% (p < 0.001) voor het arbeidsethos van de respondenten

Topics: Sociale Wetenschappen, Work ethic, social influence
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/207461
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.