Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Een therapiehond als toegevoegde waarde in het gezin.

By H.M. Links

Abstract

Samenvatting DOEL: Inzicht verkrijgen in ervaringen van ouders van een kind met Autisme Spectrum Stoornissen met de bij hun in het gezin geplaatste therapiehond. METHODE: 11 semigestructureerde interviews werden afgenomen bij ouders, waar in het gezin een therapiehond is voor een periode van 6 tot 11 maanden. Datacollectie en data-analyse gebeurden op basis van de principes van grounded theory. Bij dit exploratieve onderzoek werd geen saturatie nagestreefd. RESULTAAT: De ouders ervaren de hond als een toegevoegde waarde, gebaseerd op de emotionele band tussen hond en kind en de ervaren veranderingen bij het kind. De kinderen ervaren in de nabijheid van de hond steun en veiligheid. Afhankelijk van de behoefte van het kind betekent de hond ook rustpunt, speelkameraadje en steunpunt in nieuwe, stressvolle situaties. Belangrijk is dat kind en hond een emotionele band ontwikkelen. Het blijkt dat ouders dit proces vaak moeten begeleiden. Na plaatsing zien de ouders positieve ontwikkeling op sociaal, emotioneel en communicatief gebied. Kinderen hebben meer interactie en staan meer open voor hun omgeving. Ze lijken flexibeler en geduldiger. De ouders zeggen dat de hond hun kind helpt om grenzen te verleggen. Er is meer rust en gezelligheid in de gezinnen. DISCUSSIE: Ouders ervaren de therapiehond als toegevoegde waarde in hun gezin vanwege de band tussen kind en hond en de ervaren verandering van het kind. Veel van de veranderingen, die het kind laten zien zijn bekend uit de literatuur. Nieuw is het gevoel van veiligheid, dat een aantal kinderen ontleent aan de nabijheid van de hond. Dit lijkt een belangrijk aspect voor kinderen om hun eigen grenzen te verleggen. CONCLUSIE: De komst van de therapiehond wordt door de ouders positief gewaardeerd. Abstract AIM: to gain insight in the experiences of parents with a child with Autism Spectrum Disorder (ASD) and the therapy-dog in their family. METHOD: 11 semi-structured interviews were held with one or both of the parents who have the therapy-dog at home for at least 6 months. Grounded Theory method was used in data-collection and data-analyzing. FINDINGS: the parents appreciate the therapy-dog, based on the dog-child bonding and the changes within the child and his behavior. The children experience support and safety from the dog. Dependent on the child’s need the dog means relaxation, playmate, and support in difficult and stressful circumstances. A well-developed bond between child and dog is very important. It seems, that most parents need to help the child to develop this bond. After the placement of the dog, the children develop their emotional, social and communicative skills. Children open up to their environment and are more interactive. They are more flexible and patient. The parents see the children grow beyond their own limits. They also experience less tension (or: calmness) in their family. DISCUSSION: Parents appreciate the dog very much, based on the special bond that their child and the dog share and based on the changes in the child. Many of these experiences are already known from the existing literature. New however, is the experienced feeling of safety in the child when he is near the dog. This safety-feeling seems to play a role in the further development of the child’s skills and emotions. CONCLUSION: the parents appreciate the dog as a member of their family

Topics: Trefwoorden: autistische spectrumstoornissen, dierondersteunde therapie, therapiehond, ervaringen van ouders, gezin Keywords: Autism Spectrum Disorder, Animal Assisted Therapy, parents’ experiences, therapydog, family
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/207375
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.