Location of Repository

Onze klas, mijn wereld Identiteitsbeleving van kinderen in groep drie en vier van de basisschool

By M.E. Selij

Abstract

Aan het huidige onderzoek naar de ontwikkeling van sociale identiteit bij kinderen hebben 190 kinderen uit groep drie en vier van basisscholen in Nederland deelgenomen. Bij deze kinderen zijn er in tweetallen interviews afgenomen, waarin vragen gesteld werden met betrekking tot sekse en etniciteit. Drie aspecten zijn onderzocht, namelijk relevantie van, kennis over en attituden ten opzichte van sekse en etniciteit. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen en hypothesen zijn de kinderen onderverdeeld in vier groepen, namelijk jongens/meisjes, westers/niet-westers, zes- en zevenjarigen/acht- en negenjarigen en leerling van een homogeen witte/homogeen zwarte/heterogene klas. De resultaten wijzen uit dat kinderen uit groep drie en vier van de basisschool zich in bepaalde mate bewust zijn van hun eigen sociale identiteit en die van anderen. In welke mate dit is, verschilt per onderdeel van de sociale identiteit (sekse en etniciteit) en per categorie (relevantie, kennis en attitudes). Enkele onderzoeksbevindingen zijn dat niet-westerse kinderen in vergelijking met westerse kinderen vaker de voorkeur geven aan het spelen met iemand van dezelfde sekse en dat kinderen naarmate zij ouder worden vaker sekse- en etniciteitbeschrijvingen geven op basis van psychologische kenmerken. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat kinderen van homogeen zwarte klassen zich minder vaak verbonden voelen met kinderen van de andere sekse dan kinderen van homogeen witte of heterogene klassen en dat kinderen van klassen met een heterogene populatie in vergelijking met de andere klassencontexten het vaakst de eigen etniciteit als positief beoordelen

Topics: Sociale Wetenschappen, Sociale identiteit, sekse, etniciteit
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/206970
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.