Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Benodigde competenties voor en behoefte aan professionalisering van leermeesters in een leerwerkbedrijf volgens mbo-docenten binnen de sectoren Zorg en Techniek

By A.A. Moesker

Abstract

In het middelbaar beroepsonderwijs is een trend te bespeuren om leren en werken met elkaar te verweven in een leerwerkbedrijf. Het vormgeven van dit onderwijsconcept, secondary apprenticeship, betekent een andere rol voor de docent. Het is niet vanzelfsprekend dat de docenten hiervoor de competenties beheersen en waarschijnlijk zullen zij zich dienen te professionaliseren. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Welke competenties en professionaliseringactiviteiten hebben mbo-docenten uit de sectoren Zorg en Techniek volgens eigen perceptie, nodig om als leermeester in een leerwerkbedrijf volgens dit onderwijsconcept te kunnen functioneren en stemt dit overeen met de in de literatuur vermelde noodzakelijke competenties en effectieve professionaliserings-activiteiten? Door middel van een kwalitatief beschrijvende multicasestudie onder dertien mbo-docenten werd op deze vraag een antwoord gezocht. Het bleek dat de noodzakelijk geachte competenties voor een deel overeenkomen met die vanuit de literatuur. Er was een accentverschil tussen zorg- en techniekdocenten: zorgdocenten legden de nadruk op competenties als begeleiden en samenwerken, techniekdocenten op het vakinhoudelijk en didactisch competent zijn. De professionaliseringsactiviteiten waaraan zij de meeste behoefte hadden, zijn activiteiten waarbij geleerd wordt door sociale interactie en kritische reflectie. De meeste voorkeur werd gegeven aan kortdurende activiteiten die gericht zijn op het verhogen van studentresultaten en waarvan het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk. De gekozen professionaliseringsactiviteiten vertoonden voor een deel de kenmerken van effectieve professionaliserings-activiteiten

Topics: Sociale Wetenschappen, secondary apprenticeship, leerwerkbedrijf, competenties, professionaliseringsbehoefte, mbo-docenten
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/198649
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.