Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Wat voor toekomst heeft deelname aan het transnationale instituut EUNIC Warszawa voor de Nederlandse ambassade te Warschau?

By K.W. Engelen

Abstract

Deze scriptie is geschreven in het kader van de masterstudie Kunstbeleid en –Management. In de scriptie heb ik onderzocht wat de toekomstmogelijkheden zijn voor samenwerkingsverband EUNIC Warszawa. EUNIC is een netwerk waarin verschillende nationale culturele instituten en ambassades samenwerken om projecten te organiseren en ‘best practices’ uit te wisselen. EUNIC heeft clusters in bijna alle hoofdsteden in Europa, en in enkele steden buiten Europa. Het samenwerkingsverband bestaat nu enkele jaren en heeft al veel projecten gerealiseerd. Toch zijn de doelstellingen van EUNIC nog onduidelijk: welke richting wil EUNIC kiezen voor de toekomst? Het onderzoek is belangrijk voor de Nederlandse ambassade in Warschau, omdat ze wil weten wat voor positie ze kan innemen ten aanzien van EUNIC Warszawa. Wat voor toekomst heeft deelname aan het transnationale instituut EUNIC Warszawa voor de Nederlandse ambassade te Warschau? Aan de hand van interviews met leden van de cluster EUNIC Warszawa onderzoek ik de belangen van EUNIC leden. Waarom investeren ze in EUNIC? Welke ontwikkelingen zouden ze graag zien in de toekomst, en welke juist niet? Bij het analyseren van de interviews gebruik ik de systeemtheorie als handvat. Met deze interviews en een literatuuronderzoek naar culturele instituten en culturele netwerken binnen Europa kom ik in de conclusie tot vier mogelijke toekomstscenario’s. Ik breng de mogelijkheden en valkuilen van elk toekomstscenario in beeld en doe ik duidelijke suggesties voor verder onderzoek. Afhankelijk van de richting die in de toekomst wordt gekozen door EUNIC Warszawa, kan ook de Nederlandse ambassade haar positie bepalen. Nederland kan een ‘Nederlandse visie’ op EUNIC ontwikkelen, die gedeeld wordt door alle Nederlandse ambassades die in een EUNIC cluster vertegenwoordigd zijn. Op deze manier kan Nederland zonder een eigen cultureel instituut via EUNIC toch een sterkere positie ontwikkelen in het Europese culturele veld

Topics: Letteren, Internationaal cultuurbeleid, Europese culturele samenwerking
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/179261
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.