Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Les punt NL : educatieve websites voor ANW in de bovenbouw van HAVO en VWO

By Wouter Klein Ikkink

Abstract

Internet wordt in het voortgezet onderwijs veelvuldig gebruikt door leerlingen als bron van informatie. Echter, internet kan meer zijn dan alleen een informatiebron. Educatieve websites zijn gericht op leerlingen en kunnen gebruikt worden als lesmethode. Voor alle vakken zijn wel educatieve websites te vinden, maar sommige vakken lenen zich er beter voor dan andere.\ud Het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) probeert aan te sluiten op de actualiteit en geeft docenten relatief veel vrijheid om gebruik te maken van aanvullend lesmateriaal. E21 (www.e21.nl) is een educatieve website voor leerlingen in 4 HAVO en 4 en 5 VWO. De site is gericht op het vak ANW en heeft als onderwerp “Energie in de 21e eeuw”.\ud In dit onderzoek is in kaart gebracht welke eisen docenten en leerlingen stellen aan educatieve websites, zowel inhoudelijk als op het gebied van lay-out en navigatie. Met behulp van vragenlijsten voor docenten, telefonische vraaggesprekken met docenten, proeflessen en focusgroepen bestaande uit leerlingen uit de doelgroep, is onderzocht aan welke eisen educatieve sites zouden moeten voldoen. Op grond hiervan wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor makers van educatieve sites.\ud Ook is bekeken hoe, waarom en hoe vaak educatieve sites gebruikt worden en wat realistische verwachtingen zijn als het gaat om het gebruik van educatieve sites.\ud Naast het onderzoek naar educatieve sites in het algemeen is ook website E21 beoordeeld op\ud grond van de eisen die de doelgroep stelt. Vervolgens wordt een aantal veranderingen van de site voorgesteld, om de site beter te laten voldoen aan de eisen van de doelgroep

Topics: educatieve websites, internet en lesmethode
Publisher: Wetenschapswinkel Biologie, Universiteit Utrecht
Year: 2004
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/45055
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • www.e21.nl) (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.