Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Buurten bij beleidsmakers : Stedelijke beleidsprocessen, bewonersparticipatie en sociale cohesie in vroeg-naoorlogse stadswijken in Nederland : de onderzoeksgebieden (AGGREGATION CH 4)

By E. van Marissing

Abstract

In hoofdstuk 3 zijn de drie onderzoeksgebieden geïntroduceerd: Nieuw-Hoograven in Utrecht, Bouwlust in Den Haag en Liendert in Amersfoort. In dit hoofdstuk wordt een korte historische schets van deze drie gebieden gemaakt, gevolgd door de belangrijkste fysieke en sociaal-demografische kenmerken van deze wijken. Voor een uitgebreid overzicht van kenmerken van vroeg-naoorlogse wijken, zie bijvoorbeeld Murie et al. (2003), Ouwehand (2002); Turkington et al. (2004), Van Beckhoven en Van Kempen (2005). De problemen die in deze en andere studies worden genoemd, zoals criminaliteit, vandalisme, verwaarlozing van de openbare ruimte en een dalend voorzieningenniveau doen zich in alle drie wijken voor. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een vergelijkend overzicht van de belangrijkste kenmerken van de drie wijken

Topics: urban governance, social cohesion, citizen participation, early post-WWII neighbourhoods, the Netherlands, corporate actors, horizontal cohesion, vertical cohesion, urban restructuring, institutional cohesion
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/44246
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.