Location of Repository

Rationaliteiten bij de herinrichting van het kerngebied in de Internationale Zone te Den Haag

By W.J. Grosscurt

Abstract

Den Haag staat bekend als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ omdat van oudsher veel internationale organisaties en instanties op dit gebied in de ‘Internationale Zone’ zijn gevestigd. Bij het behouden en aantrekken van deze organisaties en instanties neemt de internationale concurrentie tussen potentiële vestigingsplaatsen toe, vanwege verdergaande globalisering. Naast klassieke vestigingsplaatsfactoren (o.a. grondprijzen en beschikbare ruimte), worden ‘zachte’, kwalitatieve factoren (o.a. kwaliteit van de leefomgeving) belangrijker. Het versterken van de internationale allure is daarom voor Den Haag essentieel. Dit kan door een kwaliteitsimpuls van groenkwaliteiten en openbare ruimte. Bij de vormgeving spelen verschillende rationaliteiten een rol. Om Den Haag bij internationale instellingen en instanties te promoten wordt Citymarketing gebruikt in de concurrentiestrijd. De doelstelling van ons onderzoek is: ‘Inzicht verkrijgen in de kansen en bedreigingen bij het herinrichten van kerngebieden (groengebieden en openbare ruimte) zoals de Internationale Zone in Den Haag. Deze informatie, tezamen met de ervaringen en wensen van beleidsmakers en bestuurders, gebruiken om een ontwikkelingsstrategie op te zetten voor het herinrichten en opwaarderen van het gebied, zodanig dat de zone meer internationale allure krijgt en een aantrekkelijker vestigingsklimaat gecreëerd wordt voor internationale organisaties en instanties’. De probleemstelling die centraal staat in dit onderzoek luidt: ‘Hoe kan het kerngebied in de gemeente Den Haag worden heringericht en opgewaardeerd, zodanig dat de zone meer internationale allure krijgt en in hoeverre beïnvloeden enerzijds ‘representatie’ en ‘bereikbaarheid’ en anderzijds de ervaringen en wensen van professionele beleidsmakers en politieke bestuurders het te formeren ruimtelijke ordeningsbeleid met het oog op het creëren van een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor internationale organisaties en instanties?’ Dit leidt tot de volgende vier onderzoeksvragen: A) Welke rationaliteiten hebben enerzijds professionele (vakmatige) beleidsmakers en anderzijds politieke bestuurders met betrekking tot de herinrichting van het kerngebied en bestaat er frictie tussen deze twee rationaliteiten? B) Wat zijn de sterke en zwakke punten van het kerngebied in de Internationale Zone en hoe reageert Den Haag op de kansen en bedreigingen? C) Wat zijn de wensen van professionele (vakmatige) beleidsmakers en politieke bestuurders op het gebied van de sterke en zwakke punten voor het kerngebied? D) In hoeverre beïnvloeden de randvoorwaarden ‘representatie’ en ‘bereikbaarheid’ het te formeren ruimtelijke ordeningsbeleid en welke conclusie(s) kunnen beleidsmakers en bestuurders trekken uit een vergelijking met referentiesteden op deze twee genoemde randvoorwaarden? Deze thesis omvat een casestudy, bestaande uit een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek door middel van een gedeeltelijk gestructureerd interview, met politieke bestuurders en professionele beleidsmakers, over de herinrichting van het studiegebied

Topics: Geowetenschappen, Den Haag, Stad van Vrede en Recht, Internationale Zone, internationale organisaties en instanties, politieke bestuurders, professionele beleidsmakers, rationaliteiten, citymarketing, internationale concurrentie, vestigingsplaatsfactoren, internationale allure, openbare ruimte en groen, representatie, bereikbaarheid, SWOT, aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/42338
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.