Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Organisatiecultuur: Den Eng te Den Dolder

By S.G.J. de Goede

Abstract

Doel. Een duidelijk beeld krijgen van de visie van de werknemers en de directie van Den Engh op de huidige en gewenste organisatiecultuur, om vervolgens beleidsaanbevelingen te doen deze visies beter op elkaar aan te laten sluiten. Methode. Van de eerste onderzoeksgroep (de werknemers) hebben 80 van de 120 respondenten meegewerkt aan het onderzoek. De tweede onderzoeksgroep werd gevormd door de directie, waarvan twee van de drie directieleden hebben meegewerkt aan het onderzoek. Onder beide onderzoeksgroepen werden enquêtes verspreid. Het eerste deel van de enquête was er op gericht de visie van de respondent op de huidige en gewenste organisatiecultuur te achterhalen aan de hand van het ‘Organizational Culture Assessment Instrument’ (OCAI). Het tweede deel van de enquête bestond uit een aantal open vragen over de betrokkenheid bij de organisatie en toekomstige veranderingen binnen de organisatie. De enquête voor de werknemers bestond uit beide delen en de enquête voor de directie alleen uit het eerste deel. Resultaten. Uit de beantwoording van het OCAI bleek dat de werknemers de huidige cultuur vooral als een marktcultuur typeren en de gewenste cultuur als een familiecultuur. De directie kon in de huidige organisatie geen dominante cultuur onderscheiden, maar wenste wel de flexibiliteit van een familiecultuur en adhocratiecultuur. Over de huidige organisatie verschilden de onderzoeksgroepen erg in de cultuurtypering, terwijl ze beide wel een gelijksoortige gewenste organisatiecultuur typeerden. Uit de beantwoording van de open vragen kwam de houding van het personeel ten aanzien van de huidige betrokkenheid, de door het personeel aangedragen verklaringen voor deze betrokkenheid en een tweetal concrete veranderingspunten naar voren. Conclusie. De directie en de werknemers typeren de huidige organisatie verschillend, maar zijn het grotendeels eens over hoe de gewenste organisatie eruit zou zien. Hoewel de directie al pogingen heeft gedaan kenmerken van een familiecultuur te realiseren is dat tot op heden niet gelukt. Het is aan de directie om de gewenste organisatiecultuur in de toekomst alsnog te realiseren, maar dit kan alleen door de werknemers erbij te betrekken

Topics: Sociale Wetenschappen, Organisatiecultuur, Den Engh, HRM, OCAI
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/40710
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.