Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Regulatie van het leren van leerlingen uit het voortgezet onderwijs

By D. Kuipers

Abstract

De laatste jaren is het voortgezet onderwijs in Nederland sterk veranderd onder invloed van onderwijsvernieuwingen als de basisvorming en tweede fase. Er is meer aandacht gekomen voor zelfstandig leren, ontwikkelen van (metacognitieve) vaardigheden en (zelf)regulatie van het leerproces en ook de rolverdeling tussen docent en leerling zou daarmee komen te veranderen. In dit onderzoek werd onderzocht hoe leerlingen en docenten in de huidige onderwijspraktijk vormgeven aan de regulatie van schoolwerk. Er werd daartoe een digitale enquête gehouden onder leerlingen van verschillende middelbare scholen. Uiteindelijk waren er 665 leerlingen die de vragenlijst invulden, uit havo en vwo en voornamelijk 3e klassen. Uit de enquête bleek dat leerlingen gebruik maken van regulatie-activiteiten om hun leerproces te sturen, maar weinig diepgaand of strategisch. Wat betreft de rolverdeling tussen docenten en leerlingen, blijkt het huidige onderwijs zowel docent-gestuurde, als meer leerling-gestuurde elementen te bevatten. Meer aandacht voor procesgerichte elementen in het onderwijs valt aan te bevelen, om de metacognitieve regulatievaardigheden van leerlingen te verbeteren

Topics: IVLOS, metacognitieve vaardigheden, onderwijs, voortgezet onderwijs, regulatie, leerproces
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/40038
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.