Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Een sociaal bewogen God Een studie naar sociale bewogenheid in het boek Amos

By A.M. Ligthart

Abstract

In de inleiding op het boek Amos, welke te vinden is in de Bijbel, wordt vermeld dat het centrale thema van het boek Gods veroordeling van Israël is, vooral wegens de verwaarlozing van recht en gerechtigheid in de samenleving . Hoewel de uitkomst van Gods handelen, veroordeling van Israël als gevolg van sociaal onrecht, duidelijk wordt benoemd, ben ik op zoek naar de bron voor deze veroordeling. Mijn stelling is dat sociale bewogenheid van God ten grondslag ligt aan de sociale rechtvaardigheid in het boek Amos. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van sociale bewogenheid. Vervolgens wordt de leefomgeving van Amos geschetst, om daarna over te gaan op het boek Amos zelf. Aan de orde komt welk godsbeeld Amos heeft, welk onrecht wordt begaan en hoe God daar naar kijkt. Afgesloten wordt met een toekomstverwachting

Topics: Godgeleerdheid, Amos, sociale bewogenheid, onrecht
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/40010
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.