Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

ALLE HENS AAN DEK Een opvoedingsvraag aan de Brede School over de maakbaarheid van een morele maatschappij

By D.A. Sparen

Abstract

Opvoeden is ‘hot’ en dat is niet voor niets. Immers in de huidige tijd wordt hard geroepen om actie tegen een vermeende normvervaging. Om uiteenlopende redenen meent de oudere generatie dat vroeger de tijden beter waren en dat vroeger tenminste nog opgevoed werd. Weer anderen, met name jonge mensen, kunnen zich hierbij weinig voorstellen. Zij moeten er niet aan denken terug te gaan naar een tijd waarin de individuele vrijheid ingedamd wordt door een betuttelende opvoeding. Hoe dan ook, de meningen over wat goed opvoeden is en hoe dat anno 2009 dient te gebeuren, lopen sterk uiteen. Wat in ieder geval opvalt in de discussie over opvoeden is dat het hier gaat om een zinvol en actueel onderwerp dat een ieder aangaat. Deze studie gaat over opvoeden in waarden en normen in een samenleving in de 21ste eeuw. Waarden en normen worden hierin geïnterpreteerd in het licht van een gemeenschappelijk moreel besef, dat idealiter een loodsfunctie heeft binnen een waardenpluralistische samenleving. Het vraagstuk in deze studie betreft de mogelijkheid om binnen de huidige sociaal-culturele omstandigheden, een gemeenschappelijkheid in moreel opzicht te bewerkstelligen. De opvoedingsproblematiek wordt verder besproken aan de hand van een aantal relevante ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, die het denken over waarden, normen en opvoeden ingrijpend hebben doen veranderen. Ook wordt in deze studie gekeken naar vormen van opvoeden en de functie die opvoeding in deze moderne tijd dient te hebben. Hiertoe wordt de Brede School voorgesteld als een instituut dat een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke moreel besef

Topics: Sociale Wetenschappen, Moral education, Religious education, Morele opvoeding, Waardenontwikkeling, Brede School
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36644
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.