Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Employability- en leerstrategieën: Inspelen op individuele verschillen.

By C.I.S.G. Lee

Abstract

In dit onderzoek worden de strategieën beschreven die werkgevers in de technische sector hanteren bij de ondersteuning van de employability van werknemers. Door middel van semigestructureerde interviews onder zeven organisaties in de technische sector, is onderzocht hoe deze employabilitystrategieën aansluiten bij de leerstrategieën die werknemers hanteren in de benadering van hun persoonlijke ontwikkeling. Hieruit komt naar voren dat werknemers weinig middelen aangeboden krijgen om hun employability uit eigen initiatief te verhogen. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen werkgevers gericht op de ontwikkeling van de organisatie, die bewust met de ontwikkeling van werknemers op de werkvloer omgaan, en de werkgevers die zich richten op de productie-efficiëntie van de organisatie, die vaak een sterke voorkeur hebben voor formele opleiding van werknemers. Uitvoerend technisch personeel wil zich mogelijk wel ontwikkelen, maar bij voorkeur niet door middel van formele opleiding. Daarbij wordt uit de resultaten afgeleid dat deze werknemers, doordat zij vaak manuele arbeid uitvoeren, ook minder baat heeft bij formele opleiding dan werknemers in andere functiedisciplines

Topics: Sociale Wetenschappen, employability, employabilitystrategieën, leerstijlen, leesstrategieën, technische sector
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36436
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.