Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Beleidsverkenning voor muziekcentrum de toonzaal

By J.B.A.A.F. Leijten

Abstract

Dit explorerend onderzoek is geschreven voor een organisatie binnen de podiumkunsten met als doel het beleidsinstrumentarium in kaart te brengen en te relateren aan de organisatiedoelstellingen. Voor het dirigeren van toekomstig beleid wordt het ‘’stokje’’ nadrukkelijk overgedragen aan de organisatie. Het belicht de effecten van persoonlijke, niet-persoonlijke media en combinaties daarvan en hoopt daarmee aanleiding te geven voor meer structureel beleid om cultuurparticipatie op de langere termijn te bevorderen.\ud Dit beleidonderzoek plaats de hier verworven kennis in een aan de ‘’social marketing’’ en PTOB-cyclus ontleend beleidsmodel, dat vatbaar is voor constante toetsing beleidshypothesen en bijsturing van beleidsimplementaties, verkregen uit de match tussen organisatiedoelstellingen en structurele verwerving van kennis uit ex ante en ex post verworven beleidsevaluaties. \ud Hiermee geeft de verkenning een overzicht van aannemelijke oorzaken voor gemeten effecten van diverse media en doet het een aanbeveling hoe deze kennis te implementeren en te falsificeren, opdat toekomstig beleid meer gestoeld is op inzicht in de werking van beleidsinstrumenten en minder op intuïties en routines die in het verleden zijn ontwikkeld of succesvol bleken. Maar niet zondermeer garanties bieden voor de toekomst. Hiervoor behoeft men een harmonie tussen beleid en praktijk waarop een eenmalige externe beleidsverkenning weinig tot geen invloed kan uitoefenen, maar men aangewezen is op het leervermogen van de organisatie

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36262
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.