Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het lange termijn effect van Active Support op het uitvoeren van activiteiten, de zelfstandigheid, sociale redzaamheid en probleem gedrag van mensen met een verstandelijke beperking

By E.J.M. van der Meer

Abstract

Probleemstelling: Het onderzoek richtte zich op de lange termijn effecten van de methodiek Active Support. Het onderzoek evalueerde de deelname aan geplande activiteiten, de zelfstandigheid, sociale redzaamheid en probleemgedrag één jaar na implementatie van de methodiek binnen een instelling voor gehandicapten. Methoden: Het onderzoeksdesign bestond uit: een voormeting in 2007 vond plaats voor de implementatie en training van Active Support; de eerste nameting was in 2008, in de fase kort na de training en implementatie van de methodiek en de nameting was in 2009, één jaar na implementatie van de methodiek. Tijdens deze meetmomenten werd gedurende acht weken voor zeven cliënten activiteitenlijsten ingevuld door medewerkers. Verder werden de Abberant Behavior Checklist (ABC) en de Vineland- Z eenmalig ingevuld om het probleemgedrag en de sociale redzaamheid van de cliënten te meten. Resultaten: Eén jaar na implementatie van Active Support is er nog altijd een significante toename in de deelname aan geplande activiteiten en zelfstandigheid van de cliënten in vergelijking met voor de implementatie. Het effect is echter op bovenstaande gebieden wel afgenomen in vergelijking met kort na de implementatie. Tevens is er één jaar na implementatie een significante toename van ongepaste spraak vastgesteld, in vergelijking met kort na de implementatie. Daarnaast werd er een significante toename in het stereotype gedrag vastgesteld, in vergelijking met voor en kort na de implementatie. Conclusie: Er is nog altijd een lang termijn effect van de methodiek Active Support zichtbaar op het aantal activiteiten en de mate van zelfstandigheid van mensen met een verstandelijke beperking

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/36029
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.