Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De brede school. Galerijflat of leefgemeenschap? De regierol van de gemeente binnen de brede school in het bevorderen van sociale integratie.

By M.G.Q. van Meer

Abstract

In dit onderzoek wordt de regierol van de gemeente in de brede school onderzocht om sociale integratie te bevorderen. Deze relatie is zowel in literatuur als in de praktijk onderzocht. Aan de hand van een literatuurstudie wordt vastgesteld dat de brede school een netwerk is van organisaties rond de school, om de leefwerelden van het kind, school, gezin en buurt aan elkaar te verbinden. Het doel van deze samenwerking is het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen. Binnen de brede school kan aan sociale integratie gewerkt worden door mensen met elkaar in contact te brengen en eventueel achterstanden te voorkomen. Sommige brede scholen geven dit vorm door ouderkamers in te richten waar taalonderwijs en andere cursussen worden gegeven om participatie te bevorderen. Kinderen krijgen extra activiteiten aangeboden die hen vaardigheden leren die normaal niet of nauwelijks aan de orde komen op een basisschool, bijvoorbeeld fietsbanden plakken, spaans, fotografie en dans. Vooral kinderen uit economisch zwakke gezinnen krijgen zo de mogelijkheid dezelfde ervaringen op te doen als andere kinderen. De gemeente kan dit proces sturen door de scholen en partners te helpen het juiste aanbod te creëren en samenwerking te stimuleren. Zij kunnen het netwerk faciliteren. De gemeente kan hierbij gebruiken maken van het vijf S-en model van gemeentelijke regierol, ontwikkeld door Hupe en Klijn (1997) Het praktijk onderzoek heeft plaatsgevonden in de gemeente Dordrecht. Er zijn zes scholen en hun partners onderzocht door middel van interviews. De scholen leveren een bijzondere bijdrage aan integratie en weten zowel ouders als kinderen aan zich te binden. Op sommige scholen zitten dagelijks twintig ouders van diverse achtergronden in de ouderruimte. Daarnaast bieden de scholen meerdere activiteiten voor kinderen per week. Over de effecten hiervan op langere termijn is echter geen uitspraak te doen aan de hand van dit onderzoek. Opvallend genoeg zijn de scholen geen onderdeel van het integratiebeleid van Dordrecht. De gemeente schept door het verstreken van extra subsidies voor scholen de mogelijkheid om dit te organiseren. Daarnaast wordt een terughoudende regierol vervuld waardoor in het veld soms onduidelijkheid ontstaat of afstemming slecht tot stand komt. Organisaties hebben hun eigen specialisme en weten elkaar niet altijd zelfstandig te vinden. Verder geeft het onderzoek inzicht in de netwerken rond de scholen en in de samenwerking tussen partners op de werkvloer. Het onderzoek schetst een beeld over hoe brede scholen functioneren en op welke dilemma’s zij stuiten

Topics: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, brede school, sociale integratie, netwerk, gemeentelijke regierol, community school.
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35779
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.