Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Burgerparticipatie in de Wet maatschappelijke ondersteuning, representativiteit en deskundigheid onderzocht en verklaard

By Judith van Leeuwen

Abstract

In dit afstudeeronderzoek is de representativiteit en deskundigheid van Wmo-raden als vorm van burgerparticipatie onderzocht, door het uitvoeren van vijf casestudies. Centraal stond de volgende onderzoeksvraag: in hoeverre zijn Wmo-raden representatief en deskundig te noemen, hoe valt dit te verklaren en welke aanbevelingen kunnen hieruit geformuleerd worden?\ud Uit het onderzoek resulteert dat de representativiteit van Wmo-raden anno 2009 matig te noemen is, de deskundigheid is ruim voldoende. Factoren die dit verklaren zijn de diversiteit in aard en organisatiegraad van de doelgroepen, de werving en selectie, de onbekendheid van de Wmo-raad, ontbrekende afspraken tussen gemeente en Wmo-raad over de organisatie van informele contactmomenten en de geboden ondersteuning door gemeenten en externe partijen. \ud Om de representativiteit van de Wmo-raden te verbeteren kan aanbevolen worden om te werken aan een betere profilering van de Wmo-raad naar de burger, om creatiever om te gaan met de werving van nieuwe leden en om als gemeente en Wmo-raad duidelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheid voor de organisatie van informele contactmomenten, omdat deze momenten uitermate geschikt zijn om de tot nu toe minder goed gehoorde doelgroepen te betrekken

Topics: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo, burgerparticipatie, interactieve beleidsvorming, representativiteit, deskundigheid
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35749
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.