Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Betekenis van maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen in Utrecht voor Vereniging Sport Utrecht.

By I. Maurik

Abstract

Sport heeft de afgelopen jaren een andere rol gekregen binnen de samenleving. Sport wordt steeds meer gekoppeld aan maatschappelijke problemen en ze wordt gezien als een oplossing voor deze problemen. Ook de Nederlandse sportstructuur is, als gevolg hiervan, aan verandering onderhevig. De Vereniging Sport Utrecht, een belangenvereniging voor sport in de regio Utrecht, krijgt ook met deze veranderde rol te maken. In dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre deze ontwikkelingen iets betekenen voor de Vereniging Sport Utrecht, of men hier ook op in kan spelen en hoe men dit dan zou moeten doen. Er is voornamelijk gesproken met bestuursleden van de Vereniging Sport Utrecht maar ook medewerkers zijn bij het onderzoek betrokken geweest

Topics: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, sport, Vereniging Sport Utrecht, maatschappelijke ontwikkelingen, sportinfrastructurele ontwikkelingen
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35408
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.