Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ik verbaliseer dus ik evalueer. Een studie naar de invloed van de gebruikersgerichte webevaluatiemethoden synchroon hardopdenken en retrospectief hardopdenken en demografische kenmerken op de taakuitvoering en verbalisaties van proefpersonen.

By M.L. Nell

Abstract

In deze scriptie doe ik onderzoek naar het effect van de webevaluatiemethoden synchroon hardopdenken en retrospectief hardopdenken op de taakuitvoering en verbalisaties van proefpersonen. Daarnaast ga ik na in hoeverre demografische kenmerken van invloed zijn op de verbalisatiekwaliteit. Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben veertig proefpersonen een taak uitgevoerd op de website van de gemeente Nijmegen. Twintig van hen voerden de taak uit in de synchrone conditie, de overige twintig deden dat in de retrospectieve conditie.\ud \ud Uit de resultaten is gebleken dat de hardopdenkmethode geen effect heeft op de taakuitvoering. Ook hebben de persoonskenmerken geen aantoonbare invloed op het uitvoeren van de taak, met uitzondering van de leeftijdscategorieën: de oudste proefpersonen doen significant langer over de taak dan de jongste proefpersonen. Wat betreft verbalisaties en probleemopsporing heeft de hardopdenkmethode alleen effect op het type verbalisaties: doeverbalisaties komen significant vaker voor in de synchrone hardopdenkmethode, terwijl verbalisaties in de categorieën Oordelen en Overig vaker voorkomen in de retrospectieve methode. Ook de persoonskenmerken hebben invloed op het type verbalisaties. Vijftigplussers verbaliseren significant meer denkverbalisaties dan de overige leeftijdscategorieën, terwijl de middelste leeftijdsgroep meer overige verbalisaties uit. Ten slotte beïnvloeden het geslacht en opleidingsniveau de verbalisatiekwaliteit. Mannen en hoogopgeleiden worden beoordeeld met een significant hoger rapportcijfer dan de overige groepen

Topics: Letteren
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35305
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.