Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Fysiek-economische voorzieningen en delinquent gedrag van jongeren in de wijk

By S. Faber

Abstract

Het doel van deze studie was meer inzicht te krijgen in wijkgerelateerde factoren die van invloed kunnen zijn op de mate van delinquent gedrag van jongeren. Dit is een invalshoek die bij de verklaring van delinquent gedrag tot op heden onderbelicht is gebleven in Nederland. In deze studie is onderzocht of er een verband bestaat tussen de aanwezigheid van fysiek-economische voorzieningen in een wijk (winkels, sport- en recreatievoorzieningen, religieuze voorzieningen en horecagelegenheden) en de mate van delinquent gedrag van jongeren. De verwachting was dat een dergelijk verband gemedieerd zou worden door de mate van sociale cohesie en/of sociale controle in een wijk. Aan de hand van een scholierenonderzoek, buurtonderzoek en buurtmonitor is een uitgebreide database samengesteld welke informatie over zowel individuele kenmerken van jongeren als wijkgerelateerde factoren bevatte. Uit de lineaire regressie analyse kwam naar voren dat de aanwezigheid van horecagelegenheden een negatieve invloed had op de mate van delinquent gedrag. Andere fysiek-economische voorzieningen bleken niet van invloed en tevens kon er geen mediƫrende werking van sociale cohesie en/of sociale controle worden vastgesteld. Wel bleek dat sociale controle een negatieve invloed had op delinquent gedrag van jongeren evenals de mate van etnische heterogeniteit in een wijk. Deze resultaten betekenen dat de wijk als sociale omgeving een rol speelt bij de verklaring van delinquent gedrag van jongeren, ook nadat er gecontroleerd is voor individuele kenmerken. Voor bestrijdings- en preventiemethodes van delinquent gedrag is de wijk waarin de jongeren wonen dan ook een belangrijk aandachtspunt

Topics: Sociale Wetenschappen, Voorzieningen, wijk, jongeren, delinquent, sociale cohesie, sociale controle, sociaal kapitaal
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35259
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.