Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Houden participerende wijkbewoners delinquente jongeren in het gareel? Een onderzoek naar de relatie tussen jeugddelinquentie en wijkparticipatie.

By A.M. Dekker

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen jeugddelinquentie en wijkparticipatie. De hoofdvraag van dit onderzoek is in hoeverre de mate van jeugddelinquentie samenhangt met de mate van wijkparticipatie en in hoeverre dit verband gemedieerd wordt door sociale cohesie, sociale controle en wijkbinding van de jongeren. Er is een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd in Capelle aan den IJssel. Door middel van enquêtes zijn gegevens verzameld zowel onder 1472 jongeren als onder 442 wijkbewoners. Uit de multipele regressieanalyses blijkt dat er geen directe en indirecte negatieve samenhang is tussen wijkparticipatie en jeugddelinquentie, gemedieerd door sociale cohesie, sociale controle en wijkbinding van de jongeren. De hypotheses zijn dus verworpen. Wel blijkt wijkbinding van de jongeren negatief samen te hangen met jeugddelinquentie. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een verhoogde participatie als reactie op een hoge mate van jeugddelinquentie en de mate waarin wijkparticipatie jongeren uitsluit. Verder blijkt uit het onderzoek dat het percentage eenoudergezinnen in de wijk vermoedelijk samenhangt met jeugddelinquentie en gemedieerd wordt door sociale controle. Tot slot levert het onderzoek bevestiging op dat de persoonsgebonden factoren leeftijd, geslacht, schooltype en het opgroeien in een eenoudergezin voorspellers zijn van de mate van jeugddelinquentie in een wijk

Topics: Sociale Wetenschappen, Jeugddelinquentie, Wijkparticipatie, Sociale controle, Sociale cohesie, Wijkbinding van jongeren
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35258
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.