Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De relatie tussen opvoedingsstijl en sociale vaardigheden bij kinderen met een angststoornis.

By N.M. Driever

Abstract

Probleemstelling: Het doel van dit onderzoek is meer zicht krijgen of, en zo ja welke, opvoedingsstijl(en) het sterkst samenhangen met angst; nagaan of er een samenhang is tussen sociale vaardigheden en angst, onderzoeken of opvoedingsstijl en sociale vaardigheden samenhangen en nagaan of sociale vaardigheden de relatie tussen opvoedingsstijl en angst medieert. Methode: 133 kinderen, tussen de 8-12 jaar, die gediagnosticeerd zijn met een separatieangststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, sociale fobie of specifieke fobie, nemen deel aan dit onderzoek. Bij hen wordt de EMBU-C afgenomen om zicht te krijgen op de opvoedingsstijl van ouders. Bij hun ouders, worden de CBCL, SSRS en EMBU-P afgenomen om zicht te krijgen op de mate van angst en de sociale vaardigheden van het kind en de opvoedingsstijl van ouders. Ook wordt er gekeken naar de mediatie van sociale vaardigheden bij de relatie tussen opvoedingsstijl en angst. Resultaten: Er is een zwakke samenhang gevonden tussen sociale vaardigheden en angst, gerapporteerd door moeder. Uit de rapportages van vader blijkt dat zowel de schalen afwijzing, overbescherming, als ‘anxious rearing’ samenhangen met het niveau van angst zoals gerapporteerd door het kind. De schalen overbescherming en ‘anxious rearing’ correleren ook bij de rapportages van moeder significant met het niveau van angst zoals gerapporteerd door het kind. Uit de rapportages van vader komt naar voren dat een meer overbeschermende opvoedingsstijl samenhangt met minder sociale vaardigheden. Deze samenhang komt, naast de samenhang tussen emotionele warmte en sociale vaardigheden, ook bij de rapportages van moeder naar voren. De relatie tussen een overbeschermende opvoedingsstijl en angst, en de manier waarop ouders met angsten omgaan en de angst van een kind wordt grotendeels verklaard door de sociale vaardigheden van het kind. Conclusie: Er is een zwakke samenhang aangetoond tussen een meer overbeschermende opvoedingsstijl van ouders en meer angst bij het kind. Eveneens is de relatie tussen sociale vaardigheden en angst zwak. Echter, zowel een overbeschermende als afwijzende opvoedingsstijl blijken zwak tot matig te correleren met minder adequate sociale vaardigheden. Daarnaast worden de relaties tussen opvoedingsstijl en angst grotendeels verklaard door sociale vaardigheden. Mogelijk kunnen angsten verminderen als er aandacht besteedt wordt aan de manier waarop ouders met de angsten van hun kind omgaan. Hierbij is het van belang dat ouders inzicht krijgen in het effect van een overbeschermende opvoedingsstijl

Topics: Sociale Wetenschappen, angststoornissen, opvoedingsstijl, sociale vaardigheden
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35157
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.